فیلم قرعه کشی هفته 230

فیلم قرعه کشی هفته 230

در ویدئو پایین میتوانید فیلم قرعه کشی هفته 230 را مشاهده بفرمایید.   دقت بفرمایید فیلم روند قرعه کشی تنها جهت شفاف سازی قرار میگیرد و شما مشتریان گرامی در تماشای آن اختیار کامل دارید، زیرا در صورتی که برنده بشوید ما با شما تماس خواهیم گرفت و نیاز به اقدامی از سمت شما نیست. […]

مشخصات برنده هفته 143

تصویر برنده هفته 143 – خانم اصغری

تصویر برنده هفته 143 را میتوانید مشاهده بفرمایید:   تصویری که مشاهده میکنید از خانم اصغری هست؛ انشالله که به خوبی و خوشی استفاده کنند. شما مشتریان عزیز نیز با ارسال کد قرعه کشی شانس خودتون رو امتحان کنید. همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:   View this post on […]

مشخصات برنده هفته 229

مشخصات برنده هفته 229

:مشخصات برنده هفته 229 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید :در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد آقای تقی پور از استان کرمان، شهرستان رفسنجان خانم محمدی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان آقای نافعی از استان خوزستان، شهرستان دزفول خانم رزین از استان بوشهر، شهرستان […]

فیلم قرعه کشی هفته 229

فیلم قرعه کشی هفته 229

در ویدئو پایین میتوانید فیلم قرعه کشی هفته 229 را مشاهده بفرمایید.   دقت بفرمایید فیلم روند قرعه کشی تنها جهت شفاف سازی قرار میگیرد و شما مشتریان گرامی در تماشای آن اختیار کامل دارید، زیرا در صورتی که برنده بشوید ما با شما تماس خواهیم گرفت و نیاز به اقدامی از سمت شما نیست. […]

مشخصات برنده هفته 225-228

مشخصات برنده هفته 225-228

:مشخصات برنده هفته 225-228 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید :در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد آقای پورکریم دادی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان آقای قاسمی نژاد از استان کرمان، شهرستان شهربابک آقای معینی اقطایی از استان کرمان، شهرستان کرمان خانم کشاورز از استان […]

فیلم قرعه کشی هفته 225-228

فیلم قرعه کشی هفته 225-228

در ویدئو پایین میتوانید فیلم قرعه کشی هفته 225-228 را مشاهده بفرمایید.   دقت بفرمایید فیلم روند قرعه کشی تنها جهت شفاف سازی قرار میگیرد و شما مشتریان گرامی در تماشای آن اختیار کامل دارید، زیرا در صورتی که برنده بشوید ما با شما تماس خواهیم گرفت و نیاز به اقدامی از سمت شما نیست. […]

تصویر برنده هفته 141

تصویر برنده هفته 141 – خانم کارگر

تصویر برنده هفته 141 را میتوانید مشاهده بفرمایید:   تصویری که مشاهده میکنید از خانم کارگر هست؛ انشالله که به خوبی و خوشی استفاده کنند. شما مشتریان عزیز نیز با ارسال کد قرعه کشی شانس خودتون رو امتحان کنید. همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:   View this post on […]

مشخصات برنده هفته 224

مشخصات برنده هفته 224

:مشخصات برنده هفته 224 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید :در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد آقای مهدوی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان خانم عبدی از استان مرکزی، شهرستان اراک خانم خوشه‌چین از استان فارس، شهرستان لار آقای قاسمی از استان تهران، شهرستان تهران […]

فیلم قرعه کشی هفته 224

فیلم قرعه کشی هفته 224

در ویدئو پایین میتوانید فیلم قرعه کشی هفته 224 را مشاهده بفرمایید.   دقت بفرمایید فیلم روند قرعه کشی تنها جهت شفاف سازی قرار میگیرد و شما مشتریان گرامی در تماشای آن اختیار کامل دارید، زیرا در صورتی که برنده بشوید ما با شما تماس خواهیم گرفت و نیاز به اقدامی از سمت شما نیست. […]

مشخصات برنده هفته 223

مشخصات برنده هفته 223

:مشخصات برنده هفته 223 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید :در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد آقای نعمت زاده از استان کرمان، شهرستان شهربابک خانم ولی زاده از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد آقای قویدل از استان تهران، شهرستان تهران خانم نظری از استان […]