مشخصات برنده هفته 81

مشخصات برنده هفته 81

مشخصات برنده هفته 81 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید: در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد: آقای هاشمی از استان تهران، شهرستان تهران آقای مراد طلب از استان کرج، شهرستان کرج خانم کیانمهر از استان کرمان، شهرستان شهربابک آقای ابوالحسن بیگی از استان فارس، […]

فیلم قرعه کشی هفته 81

فیلم قرعه کشی هفته 81

در ویدئو پایین میتوانید فیلم قرعه کشی هفته 81 رو مشاهده بفرمایید. دقت بفرمایید فیلم روند قرعه کشی تنها جهت شفاف سازی قرار میگیرد و شما مشتریان گرامی در تماشای آن اختیار کامل دارید، زیرا در صورتی که برنده بشوید ما با شما تماس خواهیم گرفت و نیاز به اقدامی از سمت شما نیست. همچنین […]

مشخصات برنده هفته 80

مشخصات برنده هفته 80

مشخصات برنده هفته 80 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید: در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد: خانم آسایش خورشید از استان اصفهان، شهرستان اصفهان آقای آزادی از استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه خانم طاهری مقدم از استان خراسان رضوی، شهرستان گناباد آقای خدایی از استان […]

فیلم قرعه کشی هفته 80

فیلم قرعه کشی هفته 80

در ویدئو پایین میتوانید فیلم قرعه کشی هفته 80 رو مشاهده بفرمایید.   دقت بفرمایید فیلم روند قرعه کشی تنها جهت شفاف سازی قرار میگیرد و شما مشتریان گرامی در تماشای آن اختیار کامل دارید، زیرا در صورتی که برنده بشوید ما با شما تماس خواهیم گرفت و نیاز به اقدامی از سمت شما نیست. […]

مشخصات برنده هفته 79

مشخصات برنده هفته 79

مشخصات برنده هفته 79 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید: در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد: خانم زیدآبادی از استان کرمان، شهرستان سیرجان آقای مقدم از استان تهران، شهرستان رباط کریم خانم زمانی از استان کرمان، شهرستان کرمان خانم وثوقی از استان کرمان، شهرستان […]

فیلم قرعه کشی هفته 79

فیلم قرعه کشی هفته 79

در ویدئو پایین میتوانید فیلم قرعه کشی هفته 79 رو مشاهده بفرمایید.   دقت بفرمایید فیلم روند قرعه کشی تنها جهت شفاف سازی قرار میگیرد و شما مشتریان گرامی در تماشای آن اختیار کامل دارید، زیرا در صورتی که برنده بشوید ما با شما تماس خواهیم گرفت و نیاز به اقدامی از سمت شما نیست. […]

مشخصات برنده هفته 78

مشخصات برنده هفته 78

مشخصات برنده هفته 78 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید: در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد: آقای نجفی از استان همدان، شهرستان کبودرآهنگ آقای سوقندی از استان خراسان رضوی، شهرستان نیشابور خانم کمیزی از استان خراسان رضوی، شهرستان داورزن آقای نوروزی از استان کرمانشاه، […]

فیلم قرعه کشی هفته 78

فیلم قرعه کشی هفته 78

در ویدئو پایین میتوانید فیلم قرعه کشی هفته 78 رو مشاهده بفرمایید.   دقت بفرمایید فیلم روند قرعه کشی تنها جهت شفاف سازی قرار میگیرد و شما مشتریان گرامی در تماشای آن اختیار کامل دارید، زیرا در صورتی که برنده بشوید ما با شما تماس خواهیم گرفت و نیاز به اقدامی از سمت شما نیست. […]

مشخصات برنده هفته 77

مشخصات برنده هفته 77

مشخصات برنده هفته 77 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید: در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد: آقای عیسایی از استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه آقای زاهری از استان ایلام، شهرستان ایلام برنده دو کارت هدیه بیست میلیون ریالی همچنین میتوانید این تصویر را در […]

فیلم قرعه کشی هفته 77

فیلم قرعه کشی هفته 77

در ویدئو پایین میتوانید فیلم قرعه کشی هفته 77 رو مشاهده بفرمایید.   دقت بفرمایید فیلم روند قرعه کشی تنها جهت شفاف سازی قرار میگیرد و شما مشتریان گرامی در تماشای آن اختیار کامل دارید، زیرا در صورتی که برنده بشوید ما با شما تماس خواهیم گرفت و نیاز به اقدامی از سمت شما نیست. […]