:مشخصات برنده هفته 223 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 223

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای نعمت زاده از استان کرمان، شهرستان شهربابک
خانم ولی زاده از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد
آقای قویدل از استان تهران، شهرستان تهران
خانم نظری از استان تهران، شهرستان تهران

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید