:مشخصات برنده هفته 229 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 229

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای تقی پور از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
خانم محمدی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای نافعی از استان خوزستان، شهرستان دزفول
خانم رزین از استان بوشهر، شهرستان دشتی

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید