مشخصات برنده هفته 88 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته 88

در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

آقای یغما از استان خراسان رضوی، شهرستان نیشابور

خانم هاشمی از استان کرمان، شهرستان سیرجان

خانم شریف از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

خانم دهقانی از استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس

برنده چهار کارت هدیه ده میلیون ریالی

همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

دیدگاهتان را بنویسید