:مشخصات برنده هفته 193 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 193

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم نادری پور از استان فارس، شهرستان شیراز
آقای پورفتحی از استان کرمان، شهرستان شهربابک
خانم عزیزی فرد از استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه
آقای همت از استان همدان، شهرستان همدان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید