:مشخصات برنده هفته 95 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 95

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم یعقوبی از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد

آقای رضایی از استان تهران، شهرستان شهرری

آقای ترقی خواه از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

آقای نوروزی نژاد از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید