مشخصات برنده هفته 92 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته 92

در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

آقای نظری از استان خوزستان، شهرستان اهواز

خانم محمودی از استان کرمان، شهرستان شهربابک

آقای جلیل نیا از استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند

آقای اسماعیلی از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد

همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

دیدگاهتان را بنویسید