مشخصات برنده هفته 90 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته 90

در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

آقای نظری از استان مرکزی، شهرستان اراک

خانم ابراهیمی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

خانم امینیان از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

خانم باقری از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد

همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

دیدگاهتان را بنویسید