مشخصات برنده هفته 86 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته 86

در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

خانم حاجی رحمانی از استان زنجان، شهرستان ابهر

خانم انصافی از استان البرز، شهرستان کرج

خانم میری از استان تهران، شهرستان ورامین

خانم ناظمی از استان اصفهان، شهرستان بهارستان

برنده چهار کارت هدیه ده میلیون ریالی

همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

دیدگاهتان را بنویسید