مشخصات برنده هفته 82 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته 82

در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

آقای یوسفیان از استان اصفهان، شهرستان اصفهان

آقای مخئی از استان کرمان، شهرستان کرمان

آقای ولی از استان زنجان، شهرستان ابهر

آقای صالحی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

برنده چهار کارت هدیه ده میلیون ریالی

همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

دیدگاهتان را بنویسید