مشخصات برنده هفته های 68، 69، 70 و 71 رو میتوانید در تصاویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته های 68، 69، 70 و 71
مشخصات برنده هفته های 68، 69، 70 و 71
مشخصات برنده هفته های 68، 69، 70 و 71
مشخصات برنده هفته های 68، 69، 70 و 71
مشخصات برنده هفته های 68، 69، 70 و 71
مشخصات برنده هفته های 68، 69، 70 و 71
مشخصات برنده هفته های 68، 69، 70 و 71
مشخصات برنده هفته های 68، 69، 70 و 71

در صورتی که نمیتوانید تصاویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

آقای صفوی از استان زنجان، شهرستان زنجان

خانم قنبری از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

آقای مردانی از استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه

خانم عبدی از استان کرج، شهرستان کرج

خانم سعیدی کیا از استان همدان، شهرستان ملایر

آقای قناعتی از استان اصفهان، شهرستان اصفهان

خانم عباسی از استان اصفهان، شهرستان اصفهان

آقای خیرخواه از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

برنده هشت کارت هدیه بیست میلیون ریالی

همچنین میتوانید این تصاویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

 

دیدگاهتان را بنویسید