مشخصات برنده هفته 39 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته 39
مشخصات برنده هفته 39

در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

آقای معمارباشی از استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه

برنده یک دستگاه گوشی هوشمند

همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

 

دیدگاهتان را بنویسید