مشخصات برنده هفته 37 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته 37
مشخصات برنده هفته 37

در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

خانم احمدی از استان خراسان رضوی، شهرستان کاشمر

برنده یک دستگاه گوشی هوشمند

همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

 

دیدگاهتان را بنویسید