مشخصات برنده هفته 36 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته 36
مشخصات برنده هفته 36

در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

خانم ثمری از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد

برنده یک دستگاه گوشی هوشمند

همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

 

دیدگاهتان را بنویسید