مشخصات برنده هفته 35 رو میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید:

مشخصات برنده هفته 35
مشخصات برنده هفته 35

در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد:

آقای زابلی زاده از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

برنده یک دستگاه گوشی هوشمند

همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید:

 

دیدگاهتان را بنویسید