:مشخصات برنده هفته 220 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 220

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم خیرمند از استان کرمان، شهرستان سیرجان
آقای سواری از استان خوزستان، شهرستان اهواز
آقای شیرافکن از استان مازندران، شهرستان بابلسر
خانم صدوقی از استان اصفهان، شهرستان گلپایگان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید