:مشخصات برنده هفته 217 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 217

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم صدوقی از استان اصفهان، شهرستان گلپایگان
خانم زارع از استان فارس، شهرستان شیراز
خانم قادری از استان کرمان، شهرستان شهربابک
آقای نیکوفر از استان گلستان، شهرستان گرگان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید