:مشخصات برنده هفته 211 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 211

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای نجفی از استان مازندران، شهرستان آمل
آقای روحانی راوری از استان کرمان، شهرستان کرمان
خانم زین الدینی از استان کرمان، شهرستان شهربابک
آقای شادور از استان تهران، شهرستان تهران

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید