:مشخصات برنده هفته 210 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 210

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای حاج حسین زاده از استان خوزستان، شهرستان دزفول
آقای گل افشان از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد
آقای محمودی از استان کرمان، شهرستان شهربابک
خانم صفری راد از استان گلستان، شهرستان گرگان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید