:مشخصات برنده هفته 208 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 208

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای شکری از استان زنجان، شهرستان زنجان
آقای رحیمی باقری از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
خانم برهانی از استان خوزستان، شهرستان اهواز
خانم تقی‌پور از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید