:مشخصات برنده هفته 203 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 203

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای دهشیری از استان کرمان، شهرستان سیرجان
خانم جهانگرد یگانه از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد
خانم ایران نژاد از استان کرمان، شهرستان سیرجان
آقای جباری از استان بوشهر، شهرستان بوشهر

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید