:مشخصات برنده هفته 197 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 197

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای حسین آبادی از استان تهران، شهرستان تهران
خانم واعظ از استان مرکزی، شهرستان ساوه
خانم بیگدلی‌ها از استان زنجان، شهرستان خدابنده
آقای موافق از استان تهران، شهرستان تهران

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید