:مشخصات برنده هفته 190 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 190

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم خدابخشی از استان کرمان، شهرستان سیرجان
آقای کدخدایی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
خانم میرسلیمی ازاستان البرز، شهرستان کرج
خانم اسماعیلی از استان کرمان، شهرستان کرمان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید