:مشخصات برنده هفته 189 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 189

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای یاری از استان فارس، شهرستان شیراز
خانم کارگر از استان کرمان، شهرستان شهربابک
خانم محمدخانی از استان اصفهان، شهرستان اصفهان
خانم میرحسنی از استان اصفهان، شهرستان اصفهان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید