:مشخصات برنده هفته 188 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 188

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای خلجی از استان اصفهان، شهرستان اصفهان
خانم فداکار از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
خانم نعمت زاده از استان خراسان رضوی، شهرستان گلبهار
آقای کاظمی از استان تهران، شهرستان ملارد

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید