:مشخصات برنده هفته 187 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 187

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم قبادی از استان تهران، شهرستان پردیس
خانم منگلی از استان کرمان، شهرستان شهربابک
خانم پوریزدی از استان کرمان، شهرستان زرند
خانم اخواست از استان کرمان، شهرستان کرمان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید