:مشخصات برنده هفته 185 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 185

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم کریمی از استان کردستان، شهرستان سنندج
خانم اسکندری از استان کرمان، شهرستان ارزوئیه
آقای پاداش از استان کرمان، شهرستان کرمان
خانم امینی از استان کرمان، شهرستان شهربابک

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید