:مشخصات برنده هفته 182 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 182

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای معظمی از استان هرمزگان، شهرستان کیش
خانم عرب زاده از استان اصفهان، شهرستان اصفهان
خانم استبرقی از استان کرمان، شهرستان شهربابک
آقای پویان راد از استان تهران، شهرستان تهران

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید