:مشخصات برنده هفته 181 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 181

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم ذکریا از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای شفیعی از استان فارس، شهرستان شیراز
خانم محمدی از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد
آقای میمندی نیا از استان کرمان، شهرستان شهربابک

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید