:مشخصات برنده هفته 180 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 180

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای بیگدلی از استان زنجان، شهرستان زرین رود
خانم رمضانی از استان تهران، شهرستان تهران
خانم محبوبی نیا از استان کرمان، شهرستان شهربابک
خانم ایوبی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید