:مشخصات برنده هفته 179 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 179

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای سالم حصاری از استان تهران، شهرستان تهران
حانم قنبرزاده از استان کرمان، شهرستان کرمان
خانم ابراهیمی از استان کرمان، شهرستان شهربابک
خانم کاوه از استان تهران، شهرستان تهران

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید