:مشخصات برنده هفته 176 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 176

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای درخشش از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای ذویاور از استان کرمان،‌ شهرستان کرمان
خانم زینعلی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای فتحی نیا از استان کرمان، شهرستان شهربابک

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید