:مشخصات برنده هفته 173، 174 و 175 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 173، 174 و 175 مشخصات برنده هفته 173، 174 و 175 مشخصات برنده هفته 173، 174 و 175

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم دریجانی از استان کرمان، شهرستان بم
خانم جعفری از استان آذربایجان شرقی، شهرستان مراغه
آقای نعمتی از استان قزوین، شهرستان آبیک
خانم تورکوهی از استان البرز، شهرستان هشتگرد
خانم رستمی از استان تهران، شهرستان تهران
خانم شکرپز از استان تهران، شهرستان پردیس
خانم کلایی از استان تهران، شهرستان تهران
آقای مددی از استان اصفهان، شهرستان کاشان
خانم عابدی از استان تهران، شهرستان تهران
خانم پریمی از استان سمنان، شهرستان دامغان
آقای جعفری از استان کرمان، شهرستان کرمان
خانم رفیعی از استان فارس، شهرستان شیراز

 

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید