:مشخصات برنده هفته 172 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 172

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای اساسه از استان تهران، شهرستان شهریار
خانم عبدالکریمی از استان کرمان، شهرستان کرمان
خانم کرمی فر از استان فارس، شهرستان شیراز
آقای اسماعیلی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید