:مشخصات برنده هفته 168 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 168

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای فدایی از استان کرمان، شهرستان کرمان
خانم محمدی دارانی از استان تهران، شهرستان تهران
خانم اعمالی از استان فارس، شهرستان نی ریز
خانم ملک نیایی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید