:مشخصات برنده هفته 162 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 162

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم نبوی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای صابری از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای حسین پور از استان تهران، شهرستان شهریار
خانم ایران نژاد از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید