:مشخصات برنده هفته 161 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 161

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم امینی زاده از استان کرمان، شهرستان کرمان
آقای پاریزی نژاد از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای مصطفوی از استان تهران، شهرستان تهران
خانم نجفی از استان خوزستان، شهرستان اهواز

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید