:مشخصات برنده هفته 157 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 157

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم علیزاده از استان کرمان، شهرستان کرمان
خانم نظری از استان اصفهان، شهرستان اصفهان
خانم ماستری فراهانی از استان تهران، شهرستان تهران
خانم محمدی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید