:مشخصات برنده هفته 156 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 156

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای باقریان از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
خانم رئوف اختیاری از استان تهران، شهرستان تهران
آقای احمدی از استان تهران، شهرستان تهران
خانم مرد ایها از استان تهران، شهرستان پردیس

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید