:مشخصات برنده هفته 154 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 154

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم سلطانی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای ملکی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
خانم خانی از استان کرمان، شهرستان شهربابک
خانم پالیزی نژاد از استان کرمان، شهرستان سیرجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید