:مشخصات برنده هفته 147 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 147

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای کیانی موحد از استان تهران،‌‌‌‌‌‌‌َُُ شهرستان تهران
آقای کرمی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای ترابی از استان اصفهان، شهرستان اصفهان
خانم فرج اللهی از استان تهران،‌ شهرستان تهران

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید