:مشخصات برنده هفته 143 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 143

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم اصغری از استان البرز، شهرستان کرج
آقای عبادی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای عبادی از استان تهران، شهرستان تهران
آقای میرمطهری از استان تهران، شهرستان تهران

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید