:مشخصات برنده هفته 141 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 141

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای رضایی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
خانم شهابی از استان تهران، شهرستان تهران
خانم کارگر از استان کرمان، شهرستان شهربابک
خانم علیمرادی از استان کرمان، شهرستان سرچشمه

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید