:مشخصات برنده هفته 139 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 139

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم حیدری از استان اصفهان، شهرستان گلپایگان
آقای صادقی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان
آقای باقری از استان اصفهان، شهرستان اصفهان
آقای خانجانی از استان تهران، شهرستان تهران

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید