:مشخصات برنده هفته 129 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 129

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم آهنگری از استان تهران، شهرستان تهران

آقای فروغی مهر از استان تهران، شهرستان تهران

آقای جهانفر از استان تهران، شهرستان تهران

آقای فاضلی فارسانی از استان تهران، شهرستان تهران

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید