:مشخصات برنده هفته 125 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 125

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای عرب از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

آقای شمس مینایی از استان تهران، شهرستان تهران

خانم سراقی از استان کرمان، شهرستان شهربابک

خانم بخشنده از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید