:مشخصات برنده هفته 117 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 117

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای کسائیان از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

خانم یاوری نژاد از استان اصفهان، شهرستان کاشان

آقای کرمی از استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه

خانم نگار از استان خوزستان، شهرستان اهواز

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید