:مشخصات برنده هفته 116 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 116

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم موسوی از استان خراسان رضوی، شهرستان سبزوار

آقای علوی ارجاسی از استان کرمان، شهرستان کرمان

آقای مومنی از استان البرز، شهرستان کرج

خانم حاجی زاده از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید