:مشخصات برنده هفته 114 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 114

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

آقای امینی از استان البرز، شهرستان کرج

خانم سعادتی از استان تهران، شهرستان شهر قدس

خانم علیرضایی از استان کرمان، شهرستان بافت

خانم امیرپور از استان کرمان، شهرستان شهربابک

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید