:مشخصات برنده هفته 113 را میتوانید در تصویر زیر مشاهده بفرمایید

مشخصات برنده هفته 113

:در صورتی که نمیتوانید تصویر رو مشاهده بفرمایید، مشخصات به صورت متنی نیز اعلام خواهد شد

خانم ابراهیمی از استان کرمان، شهرستان رفسنجان

آقای پوراحمدی از استان کرمان، شهرستان شهربابک

خانم رضایی مخصوص از استان همدان، شهرستان همدان

آقای هوشیار از استان تهران، شهرستان تهران

:همچنین میتوانید این تصویر را در صفحه اینستاگرام ما مشاهده بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید